Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019
Bestseller

Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019

199 zł 154.75 zł

Magdalena Budyn Kulik


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604154
Rok wydania: 2019

Kodeks karny Komentarz Mozgawa Stan prawny 1 marca 2019 roku

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówione m.in. zmiany dokonane nowelizacjami Kodeksu, w tym dotyczące:
penalizacji naruszenia zakazu handlu w niedziele i święta;
rozszerzenia przedmiotowego zakresu penalizacji niestosowania się do zakazu sądowego;
rozszerzenia kręgu podmiotów niepodlegających karze za przekroczenie granic obrony koniecznej.
Komentarz uzupełniono o najnowsze judykaty oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych.