Kodeks karny skarbowy komentarze Wolters Beck

 1. Kontrola celno skarbowa Komentarz
  Kontrola celno skarbowa Komentarz
  Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244046 Autor: Karol Różycki
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
  Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
  Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282864 Autor: Leszek Wilk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz
  Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz
  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.\r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skar ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381240222 Autor: Bucholski Rafał
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński Stan prawny: 20 listopada 2017 roku
  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381240000 Autor: Violetta Konarska Wrzosek
  Wolters Kluwer Polska
 5. Opłata skarbowa Komentarz
  Opłata skarbowa Komentarz
  Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325592264 Autor: Kazek Michał
  C.H. Beck
 6. Prawo i postępowanie karne skarbowe
  Prawo i postępowanie karne skarbowe
  Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasa ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595906 Autor: Iwona Sepioło Jankowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
  Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
  Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074797 Autor: Antonów Dobrosława
  Wolters Kluwer
 8. Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
  Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
  Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przest ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076609 Autor: Janusz Sawicki
  Wolters Kluwer
 9. Kodeks karny skarbowy Komentarz
  Kodeks karny skarbowy Komentarz
  Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585129 Autor: Leszek Wilk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks karny skarbowy Komentarz
  Kodeks karny skarbowy Komentarz
  Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928992 Autor: Piotr Kardas
  Wolters Kluwer Polska