Kodeks karny skarbowy komentarze Wolters Beck

 1. Prawo karne skarbowe
  Prawo karne skarbowe Schematy Tabele Komentarze Orzecznictwo Testy Kazusy
  Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie infor ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600705 Autor: Olaf Włodkowski
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
  Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
  Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282864 Autor: Leszek Wilk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo
  Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo Podwójny stan prawny: 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
  Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288354 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks karny skarbowy Komentarz
  Kodeks karny skarbowy Komentarz
  Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928992 Autor: Piotr Kardas
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381240000 Autor: Violetta Konarska Wrzosek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz
  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz
  Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286152 Autor: Leszek Bielecki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz
  Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz
  Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, nota ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244978 Autor: Zbigniew Ofiarski
  Wolters Kluwer Polska
 8. Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz
  Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz
  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.\r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skar ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381240222 Autor: Bucholski Rafał
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Opłata skarbowa Komentarz
  Opłata skarbowa Komentarz
  Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325592264 Autor: Kazek Michał
  C.H. Beck
 10. Prawo i postępowanie karne skarbowe
  Prawo i postępowanie karne skarbowe
  Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasa ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595906 Autor: Iwona Sepioło Jankowska
  Wydawnictwo C.H.Beck