Kodeks karny wykonawczy komentarz 2020

 1. Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental
  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental najnowsze orzecznictwo na 2020 rok wyd. Beck
  Kolejne, 7. wydanie komentarza stanowiącego szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 676), będącej aktem prawnym reguluj ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381588942 Autor: Stefan Lelental
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM
  Instytucja przepadku w polskim prawie karnym
  W książce przedstawiono kompleksowo prawnokarną instytucję przepadku, w tym jej aktualne normatywne uregulowanie w Kodeksie karnym, łącznie z nowo wprowadzonym przepadkiem przedsiębiorstwa. W szczególno ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873758 Autor: Violetta Konarska Wrzosek
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo karne wykonawcze Hołda
  Prawo karne wykonawcze Hołda
  Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381073493 Autor: Hołda Joanna
  Wolters Kluwer
 4. Prawo karne wykonawcze Skrypty Becka
  Prawo karne wykonawcze Skrypty Becka
  Skrypt Prawo karne wykonawcze zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325583453 Autor: Kuć Małgorzata
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
  Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286275 Autor: Jerzy Lachowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe
  Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe
  Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy m ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326434051 Autor: Sych Wojciech
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo karne wykonawcze Kuć
  Prawo karne wykonawcze Kuć
  Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325583453 Autor: Małgorzata Kuć
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
  Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Moż ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247436 Autor: Dąbkiewicz Krzysztof
  Wolters Kluwer Polska
 9. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW
  Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW
  Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289207 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej
  Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej
  W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie ka ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380927865 Autor: Szymanowski Teodor
  Wolters Kluwer