KKW Kodeks karny wykonawczy 2021 Twoje Prawo Beck

KKW Kodeks karny wykonawczy 2021 Twoje Prawo Beck

Twoje Prawo


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325586515
Rok wydania: 2020

KKW Kodeks karny wykonawczy 2021 Twoje Prawo Beck

Poręczne, kieszonkowe wydanie kodeksu karnego wykonawczego po nowelizacji prawa karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie.
Stan prawny: 1 września 2020 r. Zawiera zmianę wchodzącą w życie 1.1.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) – w podwójnym stanie prawnym.