Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

329 zł 280.05 zł

Stefan Lelental


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325587802
Rok wydania: 2017

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

- nadzoru penitencjarnego;
- wykonania kary i jej indywidualizacji;
- odroczenia i przerwy wykonania kary
- pozbawienia wolności;
- praw i obowiązków kuratora sądowego;
- pozbawienia praw publicznych;
- środków zabezpieczających.

Kodeks karny wykonawczy Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

- enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się do osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego;
- scharakteryzowanie skazanych zaliczanych do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych, a także ujednolicenie regulacji z tego zakresu;
- uporządkowanie zakresu działania komisji penitencjarnej w odniesieniu do kwalifikowania skazanych mogących być uznanymi za potencjalnie niebezpiecznych.

Dodatkowo, przedmiotem analizy niniejszego, 2. wydania, są najnowsze uregulowania, które wchodzą w życie 15 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 428), odnoszące się głównie do dozoru elektronicznego. Dzięki temu prezentowane dzieło będzie najbardziej aktualnym komentarzem do KKW na rynku wydawniczym. Projektowane zmiany koncentrują się głównie na:

- przywróceniu stosowania dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności;

- wprowadzeniu przepisów regulujących szczególny charakter postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
- możliwości odstąpienia od uchylenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających taką decyzję;

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym.

Komentarz adresowany jest w szczególności do:

- praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów,
- dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej,
- sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych,
- doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.