Komentarze i ustawy do kodeksu postępowania administracyjnego na 2020 rok

 1. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
 2. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043980 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 3. Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser Wierzbowski 2020
  Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania upr ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381982672 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zap ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586016 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak Wolters
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy komentarza w sposób przejrzysty wyjaśni ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603584 Autor: Hanna Knysiak Sudyka
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
 7. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Stan prawny 20 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wnioskó ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601337 Autor: Wojciech Chróścielewski
  Wolters Kluwer Polska
 8. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w kt ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603522 Autor: Robert Suwaj
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2017
  Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2020
  W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Orzecznictwo aplikanta jest wyj ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325587239 Autor: Jakub Rychlik
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
  Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czyte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325598327 Autor: Robert Kędziora
  Wydawnictwo C.H.Beck