Komentarze i ustawy do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok

 1. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski Stan prawny czerwiec 2019 roku
  W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zap ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586016 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Stan prawny 20 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wnioskó ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601337 Autor: Wojciech Chróścielewski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w kt ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603522 Autor: Robert Suwaj
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) (z suplementem elektronicznym)
  Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043980 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 5. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
  Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty spos ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043966 Autor: Artur Mudrecki
  Wydawnictwo ODDK
 6. Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznic ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283298 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077293 Autor: Piotr Przybysz
  Wolters Kluwer
 8. Kodeks postępowania administracyjnego
  Kodeks postępowania administracyjnego dnia 1 czerwca 2017 roku – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian
  Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego o ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043874 Autor: Maciej Kiełbus
  Wydawnictwo ODDK
 9. Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA
  Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597337 Autor: Sebastian Gajewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
  Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czyte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325598327 Autor: Robert Kędziora
  Wydawnictwo C.H.Beck