Komentarze i ustawy do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok

 1. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043980 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 2. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak 2019
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy komentarza w sposób przejrzysty wyjaśni ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603584 Autor: Hanna Knysiak Sudyka
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Adamiak Borkowski
  W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zap ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586016 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
  Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty spos ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043966 Autor: Artur Mudrecki
  Wydawnictwo ODDK
 5. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Stan prawny 20 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wnioskó ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601337 Autor: Wojciech Chróścielewski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w kt ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603522 Autor: Robert Suwaj
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
  Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czyte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325598327 Autor: Robert Kędziora
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Procedure
  Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Procedure
  Tłumaczenie wykonane zostało przez prawników Kancelarii Miller Canfield w Warszawie specjalizujących się w doradztwie prawnym m.in. w zakresie transakcji na rynku nieruchomościowym, oraz doświadczonego t ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280921 Autor: Maja Bińkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Stan prawny: 1 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018
  W komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego wydawnictwa Wolters omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, k ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381077873 Autor: Małgorzata Jaśkowska
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA
  Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597337 Autor: Sebastian Gajewski
  Wydawnictwo C.H.Beck