Komentarze i ustawy do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok

 1. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski Stan prawny czerwiec 2019 roku
  W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zap ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586016 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszcz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603584 Autor: Hanna Knysiak Sudyka
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
  Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty spos ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043966 Autor: Artur Mudrecki
  Wydawnictwo ODDK
 4. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Stan prawny 20 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wnioskó ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601337 Autor: Wojciech Chróścielewski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w kt ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603522 Autor: Robert Suwaj
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) (z suplementem elektronicznym)
  Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043980 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 7. Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznic ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283298 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077293 Autor: Piotr Przybysz
  Wolters Kluwer
 9. Kodeks postępowania administracyjnego
  Kodeks postępowania administracyjnego dnia 1 czerwca 2017 roku – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian
  Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego o ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043874 Autor: Maciej Kiełbus
  Wydawnictwo ODDK
 10. Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA
  Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597337 Autor: Sebastian Gajewski
  Wydawnictwo C.H.Beck