Komentarze i ustawy do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok

 1. Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings
  Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings
  Niniejsza publikacja, wydana w nowej wersji tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks post ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325567927 Autor: Bińkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex
  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex
  Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326445101 Autor: Wróbel Andrzej
  Wolters Kluwer Polska
 3. Petycje, skargi i wnioski Ustawa o petycjach Komentarz
  Petycje, skargi i wnioski Ustawa o petycjach Komentarz
  Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustawy o petycjach i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o skargach i wnioskach, który wyjaśnia, jak prawidłowo składać i rozpatrywać te ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325580056 Autor: Gajewski Sebastian
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak
  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak
  W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą l ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325553524 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych ustawy
  Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych ustawy
  Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji.\r\nArtykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W ksią ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327809063 Autor:
  LexisNexis Polska
 6. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak
  W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnows ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325584276 Autor: Krzysztof Wąsowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
  Komentarz do KPA to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325591496 Autor: Hauser Roman
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
  ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
  Jest to najlepszy spośród znanych zbiorów informacji o postępowaniu administracyjnym, w skali nie tylko państw europejskich Potrzeba jednolitej procedury administracyjnej dla administracji Unii Europejski ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325577018 Autor: Wierzbowski Marek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak
  W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą l ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325553524 Autor: Krzysztof Wąsowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz + Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz + Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Komentarz\r\nzawiera omówienie najnowszych zmian do KPA, w tym:\r\n\r\nzmiany\r\nw zakresie żądania zaświadczenia i oświadczenia na\r\npotwierdzenie faktów lub stanu prawnego (ustawa z 25.3.2011 r., Dz.U. Nr 106, ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325546601 Autor: Hauser Roman
  Wydawnictwo C.H.Beck