Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa
Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

65 zł 51.69 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288279
Rok wydania: 2018

Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze.

Stan prawny 11 czerwca 2018 roku

Publikacja obejmuje następujące zmiany:

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks postępowania administracyjnego
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych
- Prawo o ustroju sądów administracyjnych
- Prawo o ustroju sądów powszechnych
- Ustawę o Sądzie Najwyższym
- Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi