Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak 2019
Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak 2019

239 zł 178.40 zł

Hanna Knysiak Sudyka


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603584
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy komentarza w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. W komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w postępowaniu administracyjnym, w tym dotyczące m.in.:
zasad i trybu wykonywania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
rozstrzygania kolizji między prawem do informacji a ochroną danych osobowych na gruncie postępowania w przedmiocie skarg i wniosków oraz postępowania jurysdykcyjnego,
mediacji,
postępowania uproszczonego,
milczącego załatwienia sprawy,
administracyjnych kar pieniężnych,
europejskiej współpracy administracyjnej.