Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

299 zł 267.49 zł

Komentarze Kodeksowe


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381586016
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

postępowanie przed organami administracyjnymi,
postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
postępowanie uproszczone,
wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
opłaty i koszty postępowania,
przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
udziału prokuratora w postępowaniu,
mediacja w postępowaniu administracyjnym tzw. milczące załatwienie sprawy.
Komentarz do KPA zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wynikające m.in. z:

ustawy z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy KPA do RODO, wprowadzając m.in. regulacje, które odnoszą się do wymagań i obowiązków ciążących na administratorach danych wynikających z RODO - zmiana weszła w życie 4.5.2019 r.;
ustawy z 6.12.2018 r., która umożliwia wykorzystywanie profilu osobistego w celu uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych - zmiana weszła w życie 4.3.2019 r.;
ustawy z 5.7.2018 r., zgodnie z którą w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych, wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa strony, w razie jej śmierci w toku postępowania, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem strony, na jej miejsce wstępuje zarządca sukcesyjny - zmiana weszła w życie 25.11.2018 r.

Ponadto Komentarz kodeks postepowania administracyjnego wyd. Beck uwzględnia senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy Nr 3144), który ma na celu zrównanie w skutkach nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.