Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

262.5 zł 190.67 zł

Artur Mudrecki


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043966
Rok wydania: 2018

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wykładnię nowych przepisów, które weszły w życie od 1 czerwca 2017 r. Rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Są to nie tylko zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, ale także zupełnie nowe uregulowania. Autorzy komentarza szczegółowo wyjaśniają wszystkie nowe instytucje kodeksowe, w tym:
-
- rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść strony,
- mediację,
- przewlekłość postępowania, bezczynność organu administracji oraz ponaglenie,
- milczące załatwienie sprawy administracyjnej,
- postępowanie uproszczone,
- administracyjne kary pieniężne,
- europejską współpracę administracyjną.

Kompleksowa, uporządkowana wiedza, przejrzysty język oraz bogate orzecznictwo sądowe to znaczące atuty Komentarza dla praktyków.