Kodeks postępowania cywilnego komentarz Zieliński

 1. Postępowanie klauzulowe
  Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
  W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ic ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381872959 Autor: Paweł Sławicki
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do artykułów 1-729
  Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
  Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC u ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583930 Autor: KPC Komentarze Kompaktowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks postępowania cywilnego Komentarz
  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588225 Autor: Jacek Gołaczyński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks postępowania cywilnego komentarz
  Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie procesowe Komentarz 2020
  Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw. ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381871297 Autor: Olga Maria Piaskowska
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729
  Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019
  Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia ak ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381288798 Autor: Reforma KPC 2019
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz
  Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)
  Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583923 Autor: KPC Komentarze Kompaktowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania cywilnego Komentarz
  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Tom I i II Koszty sądowe w sprawach cywilnych Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe
  Komentarz do KPC uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawę o komornikach sądowych. Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381872393 Autor: Tadeusz Zembrzuski
  Wolters Kluwer Polska
 8. KPC Komentarz
  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło
  Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron. Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów a ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582704 Autor: Tomasz Szanciło
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński
  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Kinga Flaga Gieruszyńska
  Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reform ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381286633 Autor: Reforma KPC 2019
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian
  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Reforma KPC
  Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujący ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381285407 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck