Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian 2019
Zapowiedź

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian 2019

Stefan Jaworski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285407
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309). Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i w konsekwencji skrócenia czasu rozpoznania spraw przez sądy poprzez koncentrację materiału dowodowego w fazie wstępnej procesu (podczas posiedzenia przygotowawczego) z jednoczesnym założeniem, że sprawa powinna zakończyć się na pierwszym posiedzeniu, dzięki czemu będzie można uniknąć wszelkich skarg na przewlekłość, skarg do ETPCz, odpowiedzialności dyscyplinarnej i quasi-dyscyplinarnej sędziów