Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński Reforma KPC 2019
Zapowiedź

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński Reforma KPC 2019

Reforma KPC 2019


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286633
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC 2019 usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Główne zalety komentarza do KPC to jednotomowy komentarz do całego KPC liczący ponad 2200 stron, zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPC zestawione zostały z przepisami zmienionymi, stanowi niezbędną pomoc dla pełnomocników procesowych i stron postępowania w sprawach cywilnych, omawia nowe obowiązki nałożone na pełnomocników procesowych, wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego w praktyce, wieloletnie doświadczenie Autorów łączących pracę naukową z praktyką zawodową, pozwala na omówienie zagadnień z uwzględnieniem potrzeb praktyki.