Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące Beck Reforma KPC 2019
Bestseller

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące Beck Reforma KPC 2019

45 zł 36.37 zł

Teksty Ustaw Becka 2020


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589505
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 28 sierpnia 2019 roku

Książka z kodeksu postępowania cywilnego Becka zawiera:
- Kodeks postępowania cywilnego,
- Przepisy wprowadzające - Kodeks postępowania cywilnego,
- Ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania,
- Ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
- Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
- Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji,
- Ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
- oraz 36 rozporządzeń.

Książka Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Stan prawny: 28 sierpnia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 8.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), 20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), 7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), 7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), 7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469.).