Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące 2019
Bestseller

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące 2019

45 zł 33.80 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583374
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

Książka z kodeksu postępowania cywilnego Becka zawiera:
- Kodeks postępowania cywilnego
- Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
- Komornicy sądowi i egzekucja
- Koszty sądowe w sprawach cywilnych
- Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
- Akty wykonawcze

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z postępowania cywilnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Stan prawny 20 grudnia 2018 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:

Kodeks postępowania cywilnego - nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)

1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770); z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771); z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467),
1.2.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398),
21.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – nowy tekst jednolity (Dz.u. z 2018 r. poz. 300)

1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770),
1.2.2019 r. – zmiany z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 898).
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 573)