Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

329 zł 293,99 zł

Reforma KPC 2019


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288798
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:

- postępowania w sprawach małżeńskich,
- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- postępowania w sprawach o naruszenie posiadania,
- postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki,
- postępowania w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego,
- postępowania w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego,
- postępowania w sprawach gospodarczych,
- postępowania nakazowego i upominawczego,
- postępowania uproszczonego,
- europejskiego postępowania w sprawach transgranicznych,
- postępowań elektronicznych,
- spraw z zakresu prawa osobowego (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu),
- spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli),
- spraw z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, stwierdzenie zasiedzenia, przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe),
- spraw z zakresu prawa spadkowego,
- spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,
- spraw depozytowych,
- postępowania rejestrowego.