Kodeks postępowania karnego komentarz 2020 Boratyńska, Grajewski

 1. Kodeks postępowania karnego Twoje prawo
  KPK Kodeks postępowania karnego 2021 Twoje
  Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny, Nowy tekst jednolity, Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381582902 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks postępowania karnego ze schematami
  Kodeks postępowania karnego ze schematami 2021 Sychta Stan prawny 5 maja 2020 roku
  Schematy do Kodeksu postępowania karnego przygotowane przez dr Katarzynę Sychtę przedstawiają najważniejsze mechanizmy i zależności występujące w polskim procesie karnym oraz powiązania między poszcz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877541 Autor: Katarzyna Sychta
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania karnego
  Kodeks postępowania karnego przepisy Wolters Stan prawny na 10 października 2019 roku
  Stan prawny na: 10.10.2019 r. W 11. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W książce ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381872799 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks postępowania karnego
  Kodeks postępowania karnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja 2021
  W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania karnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z noweliza ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381872584 Autor: Joanna Mierzwińska Lorencka
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck Stan prawny 25 września 2019 roku
  Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588539 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta
  Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta Beck
  Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287326 Autor: Rogoyska Marta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck
  Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Opłaty w sprawach karnych - Postępowanie w sprawach nieletnich - Przeci ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588539 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks Postępowania Karnego
  Kodeks Postępowania Karnego Odnowa
  Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788366026452 Autor: Kaszok Agnieszka
  Od.Nowa
 9. Kodeks postępowania karnego broszura 2018
  Kodeks postępowania karnego broszura
  Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365721891 Autor: Krzyżanowski Lech
  Od.Nowa
 10. Kodeks postępowania karnego
  Kodeks postępowania karnego
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283809 Autor: Flisek Aneta
  C.H. Beck