Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2020
Zapowiedź

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2020

Andrzej Sakowicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589345
Rok wydania: 2020

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Wydanie 9. zawiera omówienie ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która miała na celu usprawnienie postępowania karnego.