Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące 2019
Bestseller

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące 2019

49 zł 39.58 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583343
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 24 stycznia 2019 roku

Publikacja zawiera:

Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Opłaty w sprawach karnych
Postępowanie w sprawach nieletnich
Przeciwdziałanie narkomanii
Akty wykonawcze
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór najważniejszych aktów prawnych
Indeks rzeczowy Stan prawny 24 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:
Kodeks postępowania karnego – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987)
25.12.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399),
1.1.2019 r. - zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467); z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771),
26.3.2019 r. – zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2405).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 110)
Kodeks karny wykonawczy
11.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),
6.2.2019 r. – zmiany z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1887).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2139)
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467),
15.1.2019 r. – zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 76),
1.5.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077),
26.3.2019 r. – zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2405).