Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Sakowicz Beck 2020

Andrzej Sakowicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595418
Rok wydania: 2020

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Sakowicz Beck 2020

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, m.in.:
właściwością i składem sadu,
stronami, obrońcami i pełnomocnikami,
czynnościami procesowymi,
czynnościami wyjaśniającymi,
dowodami,
środkami przymusu,
środkami odwoławcze,
nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia,
kosztami postępowania.
Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych.

Ponadto komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany Kodeksu, wprowadzone m.in.:

ustawy z 4.10.2018 r., która dotyczy postępowania mandatowego; zmiany weszły w życie 1.11.2019 r.;
ustawy z 19.7.2019 r., która dot. m.in. wyłączenia sędziego, doręczań czy sporządzenia uzasadnienia wyroku wydanego na posiedzeniu; zmiany weszły w życie 5.10.2019 r