Kodeks pracy Fijałkowski 2019

Kodeks pracy Fijałkowski 2019

Fijałkowski Tadeusz


Wydawnictwo: Codex
Isbn: 9788387534882
Rok wydania: 2018

Kodeks pracy 2018 Fijałkowski

Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe.

Uwzględnia 221 zmiany w prawie pracy !!!

Kodeks pracy jest, obok kodeksu drogowego, najczęściej czytanym zbiorem zasad prawnych. Zawarte w nim regulacje dotyczą wszystkich pracujących, zarówno pracobiorców, jak i pracodawców.
Kodeks pokazuje jak przygotować się do zmian przepisów prawa pracy i ZUS, m.in.:
- zawierania umów terminowych;
- wypowiadania umów na czas określony;
- udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem;
- oskładkowania umów zlecenia;
- dokumentowania nieobecności w pracy z powodu choroby, tzw. e-zwolnień.

Zawiera zmiany w przepisach kodeksu pracy.