Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku
Bestseller

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

241.5 zł 181.31 zł

Patulski Andrzej


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046820
Rok wydania: 2019

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku, w tym zmiany:
- dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- dotyczące organizacji związkowych,
- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,
- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,
- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- wchodzące w życie od 7 września 2019 r. dotyczące równego traktowania, dyskryminacji, świadectw pracy,
- wchodzące w życie od 1 grudnia 2020 r. dotyczące zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Kodeks pracy Komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy.
Autorami komentarza do kodeksu pracy wyd. ODDK są eksperci z dużym doświadczeniem, na co dzień doradzający wielu firmom, dzięki czemu doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się strony stosunku pracy. Omawiając poszczególne przepisy, wskazują konkretne ścieżki postępowania i procedury. Komentowanym zagadnieniom towarzyszy bogate orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny, a także różne przykłady pozwalające łatwiej zrozumieć treść przepisu.
Stan prawny: 7 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 grudnia 2019 roku