Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski Wolters

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski Wolters

239 zł 180.19 zł

Kazimierz Jaśkowski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603140
Rok wydania: 2019

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące:
związków zawodowych;
pracowniczych planów kapitałowych;
postaci czynności prawnej (postać papierowa lub elektroniczna);
ochrony danych osobowych pracownika;
układów zbiorowych pracy zatrudniania młodocianych;
regulacji skutków śmierci pracodawcy dla stosunków pracy w związku z wprowadzeniem instytucji zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem po śmierci pracodawcy;
dokumentacji pracowniczej;
zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę;
monitoringu w zakładzie pracy i monitoringu poczty elektronicznej pracownika.

Autorzy dokonali również analizy następujących zagadnień:
praca w handlu w niedziele i święta,
regulamin wynagradzania,
zatrudnienie cywilne: minimalna stawka godzinowa, umowa o zakazie konkurencji, wypowiedzenie umowy zlecenia i prawo zrzeszania się osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W komentarzu do kodeksu pracy przepisy są omówione przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego (także niepublikowanym), Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczych. W publikacji znajdują się również wybrane akty prawne niezbędne do stosowania przepisów prawa pracy wraz z usystematyzowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, a także rozbudowany indeks rzeczowy.
W załączniku „Przepisy europejskiego prawa pracy z orzecznictwem” znajduje się zbiór najważniejszych regulacji obowiązującego w Polsce europejskiego prawa pracy opracowanych w polskiej i angielskiej wersji językowej. Są to zarówno akty ponadkodeksowe – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 oraz wyciąg z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – r.o.d.o.) – jak i dyrektywy, które są wzorcem zmian w polskim prawie pracy. Zbiór przepisów zawiera ponadto bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Załącznik przygotowany został w wersji elektronicznej i jest dostępny po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.