Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące 2019
Bestseller

Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące 2019

39.99 zł 31.02 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583381
Rok wydania: 2019

Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 14 stycznia 2019 roku

Książka z kodeksu pracy Becka zawiera:
Kodeks pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Organizacje pracodawców
Związki zawodowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Dni wolne od pracy
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
Zatrudnienie pracowników tymczasowych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
oraz inne akty prawne
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy
Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:
Kodeks pracy
1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 357); z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608); z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215); z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177)
Ustawa o organizacjach pracodawców
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).
Ustawa o związkach zawodowych
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608),
23.8.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969)
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).
Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288)
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 912).
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872)
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
Ustawa o cudzoziemcach – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094)
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107); o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).