KP Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące 2021 Beck

KP Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące 2021 Beck

Teksty ustaw Becka z kodeksu pracy zawierają:
- Kodeks pracy
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Organizacje pracodawców
- Związki zawodowe
- Minimalne wynagrodzenie za pracę
- Dni wolne od pracy
- Rozwiązywanie sporów zbiorowych
- Zatrudnienie pracowników tymczasowych
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne akty prawne.

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą