Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz
  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona
  Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981934 Autor: Grzegorz Wrona
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka
  Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka wzory pism procesowych
  W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury. Publikacja zawiera przykładowe wzory pism procesowych, w tym wzór skargi o stwierdzenie n ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870641 Autor: Świaczny Seweryn
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 22 sierpnia 2019 roku
  Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzgl ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588492 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146).
  Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umies ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325541965 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny na 15 sierpnia 2019 roku
  Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 9. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z: ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, ustawy z 16 maja 2019 r. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609401 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer Polska
 6. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski
  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski
  Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględ ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585149 Autor: Sądowe Komentarze Tematyczne
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo pochodzenie dziecka stosunki między rodzicami a dziećmi przysposobienie obowiązek alimentacyjny Komentarz
  Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325595609 Autor: Henryk Haak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Macierzyństwo
  Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne
  Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:- ciąża kontraktowa,- postępowanie w sprawach o ustalen ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606424 Autor: Bartłomiej Oszkinis
  Wolters Kluwer Polska
 9. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych
  Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584890 Autor: Wzory Pism Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz
  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz 2019 Stan prawny 10 kwietnia 2019 roku z uwzględnieniem zmiany wynikającej z tzw. ustawy sektorowej z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730)
  W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifika ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605939 Autor: Artur Olszewski
  Wolters Kluwer Polska