Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 22 sierpnia 2019 roku
  Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzgl ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588492 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146).
  Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umies ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325541965 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
  Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 9. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z: ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, ustawy z 16 maja 2019 r. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609401 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer Polska
 4. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski
  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski
  Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględ ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585149 Autor: Sądowe Komentarze Tematyczne
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325595609 Autor: Henryk Haak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Macierzyństwo
  Macierzyństwo
  Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:- ciąża kontraktowa,- postępowanie w sprawach o ustalen ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606424 Autor: Bartłomiej Oszkinis
  Wolters Kluwer Polska
 7. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584890 Autor: Wzory Pism Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz
  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz Stan prawny 10 kwietnia 2019 roku z uwzględnieniem zmiany wynikającej z tzw. ustawy sektorowej z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730)
  W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifika ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605939 Autor: Artur Olszewski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu ro ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076814 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 10. Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
  Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
  W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604802 Autor: Piotr Górecki
  Wolters Kluwer Polska