Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kontakty z dzieckiem prawa i obowiązki
  Kompleksowa wykładnia przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875837 Autor: Joanna Zajączkowska Burtowy
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami
  Przedstawienie w postaci schematów problematyki prawnej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu ukazanie w formie graficznej powiązań logicznych i merytorycznych między poszczególnymi unormowaniami o ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876445 Autor: Czech Bronisław
  Wolters Kluwer Polska
 3. Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka
  Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka wzory pism procesowych
  W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury. Publikacja zawiera przykładowe wzory pism procesowych, w tym wzór skargi o stwierdzenie n ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870641 Autor: Świaczny Seweryn
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące 2020 Beck Stan prawny luty 2020 roku
  Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzgl ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381982771 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz
  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona
  Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981934 Autor: Grzegorz Wrona
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD dla pracowników jednostek pomocy społecznej
  Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591236 Autor: Barbara Krolak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówien ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603560 Autor: Sylwia Spurek
  Wolters Kluwer Polska
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa (zawarcie i ustanie mał ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981910 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych
  Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584890 Autor: Wzory Pism Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
  Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które w ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587178 Autor: Ewa Tuora Schwierskott
  Wydawnictwo C.H.Beck