Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski
  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski
  Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględ ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585149 Autor: Sądowe Komentarze Tematyczne
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325595609 Autor: Henryk Haak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Macierzyństwo
  Macierzyństwo
  Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:- ciąża kontraktowa,- postępowanie w sprawach o ustalen ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606424 Autor: Bartłomiej Oszkinis
  Wolters Kluwer Polska
 4. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w s ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584890 Autor: Wzory Pism Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz
  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz Stan prawny 10 kwietnia 2019 roku z uwzględnieniem zmiany wynikającej z tzw. ustawy sektorowej z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730)
  W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifika ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605939 Autor: Artur Olszewski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu ro ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076814 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 7. Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
  Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
  W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604802 Autor: Piotr Górecki
  Wolters Kluwer Polska
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski koment ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286626 Autor: Krystyna Gromek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
  Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali\r\n- Spółdzielnie ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285308 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówien ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603560 Autor: Sylwia Spurek
  Wolters Kluwer Polska