Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz
  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz Stan prawny 10 kwietnia 2019 roku z uwzględnieniem zmiany wynikającej z tzw. ustawy sektorowej z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730)
  W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifika ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605939 Autor: Artur Olszewski
  Wolters Kluwer Polska
 2. Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
  Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
  W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604802 Autor: Piotr Górecki
  Wolters Kluwer Polska
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówien ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603560 Autor: Sylwia Spurek
  Wolters Kluwer Polska
 4. Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
  Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325595609 Autor: Henryk Haak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
  Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
  Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego). Autorka szczegółowo omawia kwestie związan ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603690 Autor: Joanna Bodio
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, por ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365721938 Autor: Kaszok Agnieszka
  Od.Nowa
 7. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
  Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591236 Autor: Barbara Królak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
  Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
  Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zaga ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603096 Autor: Rafał Łukasiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu ro ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076814 Autor: Jędrejek Grzegorz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek Darmowy dostęp do aktów z kodeksu rodzinnego online
  Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski koment ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286626 Autor: Krystyna Gromek
  Wydawnictwo C.H.Beck