Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
  Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustani ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325599546 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5
  Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591250 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
  Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
  Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego). Autorka szczegółowo omawia kwestie związan ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603690 Autor: Joanna Bodio
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, por ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365721938 Autor: Kaszok Agnieszka
  Od.Nowa
 5. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
  Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591236 Autor: Barbara Królak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
  Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
  Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zaga ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603096 Autor: Rafał Łukasiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
  Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286879 Autor: Faulkner Nicholas
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawa i obowiązki małżonków
  Prawa i obowiązki małżonków
  Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem \"podstawowych\". Zgodnie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076531 Autor: Marta Jadczak Żebrowska
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
  Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W komentarzu poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakre ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380920781 Autor: Nitecki Stanisław
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Są ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325583712 Autor: Krystyna Gromek
  Wydawnictwo C.H.Beck