Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
  Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286879 Autor: Faulkner Nicholas
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawa i obowiązki małżonków
  Prawa i obowiązki małżonków
  Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem \"podstawowych\". Zgodnie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076531 Autor: Marta Jadczak Żebrowska
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
  Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W komentarzu poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakre ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380920781 Autor: Nitecki Stanisław
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
  Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Są ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325583712 Autor: Krystyna Gromek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
  Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które w ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587178 Autor: Ewa Tuora Schwierskott
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
  Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605)
  Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325587598 Autor: Henryk Haak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019
  Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi, a także ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365721495 Autor: Kaszok Agnieszka
  Od.Nowa
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego 2019
  Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą zmianę wpr ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928152 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer
 9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 Beck
  Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599089 Autor: Flisek Aneta
  C.H. Beck
 10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Teksty ustaw + schematy. Stan prawny: 2 września 2016 roku
  Publikacja z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych. Publikacja z ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380927803 Autor: Czech Bronisław
  Wolters Kluwer Polska