Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Strzebinczyk podręczniki i komentarze

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
  Wydanie Becka z 2013 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bazuje na tekście jednolitym z 15.6.2012r. (Dz. U. poz. 788) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in.:\r\n- nowelizacji z 10.6.2012 r. z ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325552107 Autor: Krystyna Gromek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
  Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi oraz tekst ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Artykuły ustaw zosta ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327809032 Autor:
  LexisNexis Polska
 3. Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce
  Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce
  Książka adresowana do prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów i aplikujących w tych zawodach), osób uczestniczących w procesie legislacji, do teoretyków prawa karnego i postępowania z ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326444814 Autor: Violetta Konarska Wrzosek
  Wolters Kluwer Polska
 4. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Sądowe komentarze tematyczne
  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Sądowe komentarze tematyczne
  Komentarz tanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy objętej tytułowym zagadnieniem. Obejmuje swym zakresem problematykę zarówno w ujęciu prawa krajowego, jak i norm prawa międzynarodowego. Tytułow ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325538194 Autor: Sądowe Komentarze Tematyczne
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice Testy Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice Testy Ćwiczenia Becka
  Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice Testy Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice Testy Ćwiczenia Becka
  Podręcznik uwzględnia ponadto zmiany wprowadzone do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńc ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325542191 Autor: Michał Snitko Pleszko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo rodzinne i opiekuńcze Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze
  Prawo rodzinne i opiekuńcze Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących sie do egzaminów zawodowych
  Seria adresowana do aplikantów aplikacji prawniczych jest vademecum wiedzy niezbędnej przy realizacji zajęć szkoleniowych oraz przygotowywania się do kolokwiów i egzaminów w trakcie odbywania aplikacji. ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788393027705 Autor: Ewa Trybulska Skoczelas
  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 28 maja 2018 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381141901 Autor: Koniuszek Ewelina
  Literat
 8. Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania Kazusy tablice
  Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania Kazusy tablice
  Repetytorium przekazane do rąk Czytelnika, zawiera opracowanie ważniejszych zagadnień prawa rodzinnego i opiekuńczego ujęte w formie testów, odpowiedzi na pytania, kazusów wraz z propozycjami ich rozwią ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325534226 Autor: dr Małgorzata Łączkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013 Edycja sądowa
  KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013 Edycja sądowa
  Stan prawny 01.07.2013 rok. Podstawowe przepisy regulujące problematykę prawa cywilnego, materialnego i procesowego (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325554170 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015 Edycja sądowa
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015 Edycja sądowa
  Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Stan prawny 19.01.2015 rok. KSCU. Edycja Sądowa zawiera: Ko ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325569310 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck