KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo

KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo

Flisek Aneta


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381985765
Rok wydania: 2020

KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2021 Beck Twoje prawo

Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie.
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59)
2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887)
Indeks rzeczowy
Stan prawny: 7 września 2020 r.