Kodeks i prawo spółek handlowych na 2019 rok Pyzioł Szumański Kidyba

 1. Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 Stan prawny 1 października 2018 roku
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w pr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248891 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), 1 października 2018 r. i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245012 Autor: Mateusz Rodzynkiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 Komentarz do art. 1-150
  Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072397 Autor: Kidyba Andrzej
  Wolters Kluwer
 4. Prawo spółek handlowych Koch
  Prawo spółek handlowych Koch
  Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zag ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076685 Autor: Koch Andrzej
  Wolters Kluwer
 5. Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak Zawiera zmiany, które wejdą w życie 1.3.2019 roku
  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzeni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381582186 Autor: Michał Bieniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Meritum Prawo Spółek Kidyba
  Meritum Prawo Spółek Kidyba
  Przewodnik po problematyce prawa spółek. Publikacja obejmuje nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych uregulowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych, tj.:\r\n - spółki jawnej, - partnerskie ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432736 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks spółek handlowych Tom 2 B
  Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-300
  Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287562 Autor: Adam Opalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowa ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595395 Autor: Zbigniew Jara
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks spółek handlowych Tom 2 A
  Kodeks spółek handlowych Tom 2 A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226
  Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odp ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325591502 Autor: Adam Opalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzeni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595425 Autor: Jacek Bieniak
  Wydawnictwo C.H.Beck