Kodeks i prawo spółek handlowych na 2019 rok Pyzioł Szumański Kidyba

 1. Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Stan prawny 3 września 2019 roku
  Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu kome ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870504 Autor: Kidyba Andrzej
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo spółek handlowych Koch
  Prawo spółek handlowych Koch
  Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zag ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608886 Autor: Andrzej Koch
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2 Stan prawny 1 października 2018 roku
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w pr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248891 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019 Zawiera zmiany, które wejdą w życie 1.3.2019 roku
  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzeni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381582186 Autor: Michał Bieniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
  Kodeks spółek handlowych Komentarz 2019 Rodzynkiewicz Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), 1 października 2018 r. i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245012 Autor: Mateusz Rodzynkiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks spółek handlowych Tom 2 A
  Kodeks spółek handlowych Tom 2 A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226
  Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odp ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325591502 Autor: Adam Opalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300 omówienie przepisów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji s ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381243780 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 8. Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 Komentarz do art. 1-150
  Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072397 Autor: Kidyba Andrzej
  Wolters Kluwer
 9. Kodeks spółek handlowych Tom 2 B
  Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-300
  Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287562 Autor: Adam Opalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowa ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595395 Autor: Zbigniew Jara
  Wydawnictwo C.H.Beck