Kodeks i prawo spółek handlowych na 2019 rok Pyzioł Szumański Kidyba

 1. Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
  Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzeni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595425 Autor: Jacek Bieniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b
  Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b
  W skład pakietu wchodzą: Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-226 KSH.Tom 2a i Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 227-300 KSH.Tom 2b ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286732 Autor: Adam Opalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych
  Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych
  Szczegółowe omówienie tych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stanowią podstawę funkcjonowania zarządu w spółce z o.o., tj. art. 201 – 211 KSH. Publikacja stanowi pozycję dla praktyków, ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376417004 Autor: Roman Uliasz
  Wydawnictwo Difin
 4. Kodeks spółek handlowych Tom 4
  Kodeks spółek handlowych Tom 4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633. Stan prawny 1 września 2016 roku
  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszcze ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585440 Autor: Adam Opalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300
  Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325552534 Autor: Szajkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks spółek handlowych Tom III A Spółka akcyjna
  Kodeks spółek handlowych Tom III A Spółka akcyjna Komentarz do art. 301-392
  Prezentowany komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce akcyjnej. W taki sam sposób komentuje również przepisy ogólne KSH w zakresie, w jakim ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325579449 Autor: Opalski Adam
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks spółek handlowych Tom III B Spółka akcyjna
  Kodeks spółek handlowych Tom III B Spółka akcyjna Komentarz do art. 393-490
  Prezentowany komentarz do spółek akcyjnych stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce akcyjnej. Publikacja zawiera pogłębione studium zagadnień dotyczących:- walnego zgromadzenia ( ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325580575 Autor: Opalski Adam
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych
  Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych
  Książka ukazuje podstawy obowiązku lojalności oraz jego funkcję jako remedium na konflikty interesów występujące w spółkach kapitałowych. W części monografii poświęconej obowiązkowi lojalności ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325568887 Autor: Dominika Opalska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych
  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
  Książka całościowo przedsta proces fuzji i przejęć z uwzględnieniem specyfiki tak fundamentalnych polskich ustaw, jak: Kodeks spółek handlowych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie pu ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325590901 Autor: Anna Bernaziuk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa
  Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa
  Celem monografii jest zgłębienie za pomocą ekonomicznej analizy prawa problematyki poszukiwania efektywności spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które powszechnie są postrzegane jako nieefektywn ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325586157 Autor: Anne Marie Weber Elżanowska
  Wydawnictwo C.H.Beck