Kodeks i prawo spółek handlowych na 2019 rok Pyzioł Szumański Kidyba

 1. Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków
  Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków
  Książka stanowi obszerne monograficzne opracowanie tematyki przynależności praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków. Odpowiada na pytanie, do jakiej masy majątkowej małżeńskiej nal ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326480072 Autor: Słabuszewski
  LexisNexis Polska
 2. Kodeks spółek handlowych z komentarzem 2017
  Kodeks spółek handlowych z komentarzem 2020 Stan prawny na październik 2016
  Praktyczne ujęcie przepisów Kodeksu spółek handlowych, dedykowane kadrze zarządzającej: prezesom, wspólnikom, prokurentom i menedżerom. Dodatkowo zawiera 10 wzorów dokumentów, które przydadzą się k ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326956553 Autor: Maciej Szupłat
  Wiedza i Praktyka
 3. Kodeks spółek handlowych z komentarzem Wydanie z CD
  Kodeks spółek handlowych z komentarzem Wydanie z CD
  Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 9 października 2016 r. Całość została uzupełniona o zbiór 10 wzorów dokumentó ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326973703 Autor: Banasiak Lach Joanna
  Wiedza i Praktyka
 4. Kodeks spółek handlowych Polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch
  Kodeks spółek handlowych Polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch
  Kodeks spółek handlowych Polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325565350 Autor: Łubowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks spółek handlowych Teksty Ustaw
  Kodeks spółek handlowych Teksty Ustaw
  Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327809094 Autor:
  LexisNexis Polska
 6. Prawo spółek Pyzioł Szumański
  Prawo spółek Pyzioł Szumański
  Przekazany Czytelnikom podręcznik Prawo spółek Wojciecha Pyzioła, Andrzeja Szumańskiego i Ireneusza Weissa jest nowym opracowaniem powyższej materii przez wspomnianych autorów. Uwzględnia on z jednej st ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325562304 Autor: Pyzioł Wojciech
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej
  Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej
  Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi metod regulacji handlu elektronicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na tzw. usługi społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej czę ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325566005 Autor: Spyra
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych
  Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych
  Książka zawiera kompleksowe opracowanie problematyki wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych, odzwierciedlające dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327805782 Autor: Popiołka
  LexisNexis Polska
 9. Ustawa o ofercie publicznej Komentarz
  Ustawa o ofercie publicznej Komentarz
  Ustawa Prawo o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje szeroko pojęty ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325562953 Autor: Michalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych
  Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych
  Książka stanowi analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek (podejmowanie uchwał, akty reprezentacji, wreszcie samo powstanie spółki) w ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325561680 Autor: Hajos Iwańska
  Wydawnictwo C.H.Beck