Kodeks i prawo spółek handlowych na 2019 rok Pyzioł Szumański Kidyba

 1. Kodeks spółek handlowych z komentarzem
  Kodeks spółek handlowych z komentarzem
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 rok. Kodeks spółek handlowych z komentarzem i skorowidzem rzeczowym. ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788389580348 Autor: Kaczyńska
  Wydawnictwo Sigma
 2. Zysk w spółce kapitałowej Aspekty prawno-handlowe
  Zysk w spółce kapitałowej Aspekty prawno-handlowe
  Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Au ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788376417646 Autor: Kozieł A.
  Wydawnictwo Difin
 3. Zakres swobody umów w spółkach handlowych Tarska
  Zakres swobody umów w spółkach handlowych Tarska
  Monografia stanowi opracowanie problematyki autonomii woli stron i zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 KC w odniesieniu do umów i statutów spółek handlowych (osobowych i kapitałowych).\r\nGłówne za ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325544140 Autor: Monika Tarska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Monografia ta jest pierwszym opracowaniem poświęconym problematyce nadzoru wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej. W pracy Autor z ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325546236 Autor: Piinior
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Likwidacja spółki kapitałowej Prawo podatki rachunkowość
  Likwidacja spółki kapitałowej Prawo podatki rachunkowość
  Książka prezentuje problematykę likwidacji spółek kapitałowych w sposób kompleksowy, pozwalający na zrozumienie związków występujących między poszczególnymi fazami i płaszczyznami tego procesu. K ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326440267 Autor: Missala Witold
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo spółek handlowych plansze Becka
  Prawo spółek handlowych plansze Becka
  W niniejszym opracowaniu dążyłem do\r\nprzedstawienia najważniejszych instytucji Kodeksu spółek handlowych, które opatrzone zostały\r\nprzeze mnie w niezbędne uwagi objaśniające oraz wykaz orzecznictwa, ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325541576 Autor: Sadurski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć
  Leksykon spółek handlowych 100 podstawowych pojęć
  Tematyka spółek handlowych silnie wiąże się z działalnością gospodarczą (przedsiębiorczością), przez co można ją analizować przede wszystkim w przenikających się wymiarach prawnym oraz ekonomic ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325538613 Autor: Bartłomiej Gliniecki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej
  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej
  Celem pracy jest dokonanie analizy przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH) dotyczących powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), czyli kreujących ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788372855701 Autor: Jarocha Andrzej
  Wydawnictwo TNOiK
 9. INSTRUMENTY NADZORU KORPORACYJNEGO CORPORATE GOVERNANCE W SP
  INSTRUMENTY NADZORU KORPORACYJNEGO CORPORATE GOVERNANCE W SP
  Problematyka nadzoru korporacyjnego stanowi przedmiot ciągłego zainteresowania różnych dyscyplin naukowych, leżących na styku prawa i ekonomii. W pracy starano połączyć ze sobą elementy ekonomicznej, ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788325518028 Autor: OPLUSTIL K.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. KSH Kodeks spółek handlowych 2014 Edycja sądowa
  KSH Kodeks spółek handlowych 2020 Edycja sądowa
  Stan Prawny 01.2014 rok. KRSU Krajowy Rejestr Sądowy. MSiGuU Monitor Sądowy i Gospodarczy. PrUpN prawo upadłościowe i naprawcze. Prezentowana Edycja Sądowa zawiera w zasadzie kompletny zbiór podstawowych ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325559557 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck