Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2

Kidyba Andrzej


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381870504
Rok wydania: 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi:
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244);
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219);
ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55);
ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60);
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. poz. 1543).
Zaprezentowano i omówiono także najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu.