Kodeks wyborczy komentarz
Bestseller

Kodeks wyborczy komentarz

199 zł 150.79 zł

Kazimierz Czaplicki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249669
Rok wydania: 2018

Kodeks wyborczy komentarz Obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego

Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:
- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- do Parlamentu Europejskiego;
- do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu wyborczego znajdziesz:
- wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu wyborczego od 30.04.2014 r.,
- odniesienia do orzecznictwa sądowego oraz najnowszych publikacji z zakresu prawa wyborczego,
- wyniki badań i analiz dokonywanych w latach 2014–2018, które dotyczą prawa wyborczego i prawa konstytucyjnego,
- bogaty dorobek organów stosujących prawo wyborcze, głównie Państwowej Komisji Wyborczej – uchwały, wytyczne i wyjaśnienia (w tym najnowsze – z sierpnia i września 2018 r.) pozwalające na bliższe zapoznanie się z problematyką wyborów i prawa wyborczego.

Autorzy komentarza, praktycy i wybitni specjaliści z zakresu prawa wyborczego i konstytucyjnego, analizują najnowsze zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone m.in. na mocy:
- ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130),
- ustawy z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1349).

Zasygnalizowano również zmiany przewidywane w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 20.07.2018 r. (Prezydent RP w dniu 16.08.2018 r. odmówił podpisania ustawy i skierował do Marszałka Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie jej przez Sejm RP).