Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Przepisy 2020

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Przepisy 2020

Wolters Kluwer


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381871501
Rok wydania: 2019

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Przepisy 2020 Stan prawny na 5 września 2019 roku

Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe do obu kodeksów ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens. Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów dotyczących wykroczeń.