Kolonia Limited - Wrocław


Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Patrycja Joanna Suwaj

Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Supernat Jery

Zawiera około 25 tysięcy haseł i jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym. Niewątpliwie wypełnia istniejącą lukę i powinien okazać się pożyteczny w sytuacji kształtowania się ponadnarodowych przestrzeni administracyjnych, w których językiem porozumiewania się jest język angielski, oraz w sytuacji, gdy o polskiej ad

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 63.19 zł 79.9

Techniki decyzyjne i organizatorskie

Techniki decyzyjne i organizatorskie

Jezry Supernat

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący wykładowi odpowiedniego przedmiotu ergologicznego w szkołach wyższych. Jej 15 rozdziałów zosta

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 32.38 zł 34.49

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Jan Boć

Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań współczesnej administracji. Doktryna została postawiona wobec nowych wyzwań związanych z pogorszeni

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 85.59 zł 109.99

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Jan Boć

Zaprezentowane w zbiorze teksty różnych autorów mają w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu istoty wielowymiarowej natury organizacji społeczeństwa obywatelskiego, złożoności procesów determinujących ich ewolucję oraz przez nią kształtowanych. Intencją naszą jes

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 64.19 zł 78.75

Państwowa Administracja Gospodarcza

Państwowa Administracja Gospodarcza

Roman Sowiński

Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy, ub

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 42.79 zł 52.5

Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce

Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce

Zawiera prace doktorantów polskich i niemieckich oraz artykuły powstałe na podstawie ukończonych już rozpraw doktorskich stanowi kolejny drugi tom w Serii Prawo publiczne porównawcze. Seria ta od 2008 r. jest wydawana przez międzynarodowy zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus. Od

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 40.45 zł 52.5

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Rudy Michał

Stan prawny aktów normatywnych badanych w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 lipca 2010 r. Jednakże analizowane przepisy mają przede wszystkim stanowić ilustrację prezentowanych w pracy poglądów i tez. Celem pracy było bowiem przede wszystkim wyjaśnienie istoty sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, sposobu organi

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 58.99 zł 73.5

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Korczak Jerzy

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 42.69 zł 52.5

Polecane działy

Polecane książki