Kolonia Limited - Wrocław


Techniki decyzyjne i organizatorskie

Techniki decyzyjne i organizatorskie Supernat

Jezry Supernat

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący wykładowi odpowiedniego przedmiotu ergologicznego w szkołach wyższych. Jej 15 rozdziałów zosta

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 39.49 zł 49.49

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego Rudy Michał

Rudy Michał

Stan prawny aktów normatywnych badanych w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 lipca 2010 r. Jednakże analizowane przepisy mają przede wszystkim stanowić ilustrację prezentowanych w pracy poglądów i tez. Celem pracy było bowiem przede wszystkim wyjaśnienie istoty sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, sposobu organi

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 65.99 zł 73.5

Administracyjne prawo gospodarcze źródła

Administracyjne prawo gospodarcze źródła

Andrzej Borkowski

Opracowanie niniejsze jest czwartym już, zmienionym zbiorem zawierającym grupę podstawowych aktów normatywnych ilustrujących zagadnienia charakterystyczne dla administracyjnego prawa gospodarczego. Akty te zostały ułożone w sześć zasadniczych grup tematycznych. Otwierają zbiór akty, w większości historyczne, wskazujące podstawy prawn

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 43.99 zł 59

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Jan Boć

Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań współczesnej administracji. Doktryna została postawiona wobec nowych wyzwań związanych z pogorszeni

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 85.59 zł 109.99

Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Patrycja Joanna Suwaj

Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Supernat Jery

Zawiera około 25 tysięcy haseł i jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym. Niewątpliwie wypełnia istniejącą lukę i powinien okazać się pożyteczny w sytuacji kształtowania się ponadnarodowych przestrzeni administracyjnych, w których językiem porozumiewania się jest język angielski, oraz w sytuacji, gdy o polskiej ad

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 64.97 zł 79.9

Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi

Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi

Górski

W podręczniku analizy mają głównie charakter prawny, związane są z interpretacją i wyjaśnieniem nowych regulacji, obejmują jednak także pewne sugestie praktyczne, wynikające z doświadczeń już przez niektóre z gmin zgromadzonych i ustaleń dokonywanych przez przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, zajmujących się od strony teoret

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 69.30 zł 87.5

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Korczak Jerzy

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 43.89 zł 52.5

SPOŁECZEŃSTWO A WŁADZA USTRÓJ PRAWO IDEE

SPOŁECZEŃSTWO A WŁADZA USTRÓJ PRAWO IDEE

Przygodzki Jacek

Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee. Przygodzki Jacek, Ptak Marian

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 128.39 zł 149.9

20 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W II i III RZECZYPOSPOLITEJ

20 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W II i III RZECZYPOSPOLITEJ

Jerzy Korczak

Fenomen zbiegu wymiaru czasowego - 20 lat - funkcjonowania samorządu terytorialnego w II i III RP jest niepowtarzalny z oczywistego powodu, o ile samorząd terytorialny w III RP będzie funkcjonował i ewoluował nadal, o tyle samorząd terytorialny II RP jest bytem zamkniętym i skończonym. Można będzie oczywiście - i chyba należy - podejmow

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 43.99 zł 52.5

Polecane działy

Polecane książki