Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Witold Modzelewski


Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Isbn: 9788389496720
Rok wydania: 2009

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Niniejsza książka służy szczególnemu celowi: zawiera ona komentarz przydatny zarówno dla praktyków prawa podatkowego, jak i dla osób zajmujących się teorią i nauką tej dziedziny prawa podatkowego. Szczegółowy opis ogólnych zasad opodatkowania, uzupełniony podaniem szczegółowych problemów podatkowych, czyni publikację przydatną w szczególności dla księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców i innych osób zajmujących się zawodowo rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych. Prezentacja licznych wyroków NSA oraz interpretacji organów skarbowych pozwala połączyć doktrynalne ujęcie zagadnień podatkowych z wieloletnią praktyką skarbową i sądową. Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych nadaje komentarzowi charakter niezbędnego źródła wiedzy dla studentów zajmujących się zagadnieniami prawa podatkowego.