Komentarze i opracowania prawne

 1. System Prawa Karnego Procesowego Tom 1
  System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2
  System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2. Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko d ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381079983 Autor: Jerzy Skorupka
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks Cywilny Komentarz Tom V
  Kodeks Cywilny Komentarz Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16))
  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247177 Autor: Habdas Magdalena
  Wolters Kluwer
 3. Dowody zagraniczne
  Dowody zagraniczne Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami
  W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. Najszerzej omówiono europe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381602044 Autor: Kusak Martyna
  Wolters Kluwer
 4. Tytuły egzekucyjne
  Tytuły egzekucyjne
  Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365966087 Autor: Jagieła Józef
  Wydawnictwo Currenda
 5. Rejestr należności publicznoprawnych
  Rejestr należności publicznoprawnych Zasady funkcjonowania , praktyczne przykłady,wzory dokumentów
  Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu te ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373272 Autor: Kmieciak Hanna
  Infor
 6. Obrona przez kulturę
  Obrona przez kulturę Analiza na gruncie polskiego prawa karnego
  Publikacja jest wynikiem badań Autorki nad anglosaską koncepcją cultural defense związaną z przestępstwami motywowanymi kulturowo. Czyny zabronione motywowane kulturą mniejszościową nie są w Polsce zj ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287616 Autor: Bek Dominika
  C.H. Beck
 7. Aspekty finansowe prawne i organizacyjne sportu akademickiego
  Aspekty finansowe prawne i organizacyjne sportu akademickiego
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich czytelników, oddajemy do ich rąk publikację traktującą o finansowych, prawnych oraz organizacyjnych aspektach sportu akademickiego. Warto podkreślić, że opraco ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788323140306 Autor: Kiełbasiński Wojciech
  Wydawnictwo Naukowe UMK
 8. System Prawa Karnego Procesowego Tom XVIII Koszty procesu w sprawach karnych
  System Prawa Karnego Procesowego Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych
  System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu i ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245579 Autor: Hofmański Piotr
  Wolters Kluwer
 9. Prawo karne jutra między pragmatyzmem a dogmatyzmem
  Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem U
  Publikacja Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których tematyk ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287524 Autor: Zalewski Wojciech
  C.H. Beck
 10. Szkody na zdrowiu i życiu
  Szkody na zdrowiu i życiu
  W książce autorzy przedstawiają całościowe ujęcie zagadnienia szkód powstałych na zdrowiu i życiu osób fizycznych. Omawiają szczegółowo aspekty procesowe dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynien ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788379630547 Autor: Bała Paweł
  Sedno