Komentarze Prawa Prywatnego wydawnictwa Beck Osajda

 1. Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A
  Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A
  Tom IVA zawiera komentarz do następujących zagadnień z prawa spadkowego uregulowanych w KC: pojęcie i skład spadku, zdolność dziedziczenia, niegodność dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe, testament ( ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325591144 Autor: Komentarze Prawa Prywatnego
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A Zobowiązania. Część ogólna
  Tom III A komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: przepisy ogólne, wielość dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, bezpodstawne wzbogacenie, czyny nied ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325587666 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1
  Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1 Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99)
  Tom I zawiera komentarz do następujących zagadnień z KC: nadużycie prawa podmiotowego, ciężar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, insty ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591120 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2
  Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2
  Tom 2 do kodeksu cywilnego zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591137 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks cywilny Komentarz Zobowiązania Tom 3B
  Kodeks cywilny Komentarz Zobowiązania Tom 3B Część szczegółowa Ustawa o terminach zapłaty
  Tom III B komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587673 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B
  Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B
  Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325591151 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Tom 5
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Tom 5
  Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325591250 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck