Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarze do funduszu alimentacyjnego

 1. Komornik
  Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego
  Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego. Kompleksowa ocena uwarunkowań pracy komornika sądowego w świetle Konstytucji oraz ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która weszła w ż ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381871143 Autor: Katarzyna Bomba
  Wolters Kluwer Polska
 2. Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami
  Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego Komentarz
  Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609791 Autor: Marzena Świeczkowska Wójcikowska
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
  Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach są ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580328 Autor: Ireneusz Kunicki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Elektroniczna licytacja ruchomości
  Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Komentarz
  Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz do przepisów regulujących elektroniczną licytację ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje analizę nie tylko art. 879(1)–879( ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609548 Autor: Ireneusz Kunicki
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
  Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszcz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242226 Autor: Heropolitańska Izabela
  Wolters Kluwer Polska
 6. Postępowanie egzekucyjne
  Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne
  Książka dla komorników sądowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów stanowi kompleksowe opracowanie tematyki postępowania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach sądowych ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605434 Autor: Jacek Gołaczyński
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
  Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Reiwer Beck
  Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580366 Autor: Rafał Reiwer
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
  Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
  Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sąd ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248990 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 9. Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych
  Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych
  Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289634 Autor: Robert Pabis
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
  Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUp, KPC, KK)
  Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527–534, 1024 KC, art. 47–471, 52 KRO, art. 119–132 PrUp, ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289566 Autor: Maria Jasińska
  Wydawnictwo C.H.Beck