Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji selekcji i ocenie pracowników
Bestseller

Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji selekcji i ocenie pracowników

Prokopowicz Piotr


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326445903
Rok wydania: 2014

Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji selekcji i ocenie pracowników

Każdy proces rekrutacji, selekcji i oceny pracowników powinien się opierać na rzetelnych i trafnych narzędziach pomiarowych, pozwalających na dotarcie do tych cech osobowych, które mają znaczenie dla organizacji. Kompetencyjne testy sytuacyjne narzędzie pomiarowe z powodzeniem stosowane w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników opierają się na serii dylematów, zaprojektowanych tak, aby skutecznie mierzyć jakość sądów osoby badanej w sytuacjach związanych z określonym stanowiskiem pracy. W książce zaprezentowano zarówno doświadczenia firm i organizacji stosujących kompetencyjne testy sytuacyjne w codziennych działaniach, jak i wyniki badań prowadzonych przez kilkadziesiąt lat w tym zakresie. Zawiera ona praktyczne wskazówki związane z tworzeniem i wdrażaniem kompetencyjnych testów sytuacyjnych w organizacji oraz szczegółowe omówienie zagadnień takich jak:
- cechy kompetencyjnych testów sytuacyjnych, ich historia, argumenty przemawiające za ich wykorzystaniem w codziennej praktyce organizacji,
- problematyka pomiaru w diagnozie kompetencji pojęcia efektywności pracy, trafności i rzetelności narzędzi pomiaru, proces tworzenia kompetencyjnych testów sytuacyjnych elementy ich projektowania, praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w złożonym środowisku biznesowym,
- dokładne omówienie kolejnych kroków projektowania testu,
- zagadnienie wdrażania kompetencyjnych testów sytuacyjnych oraz związane z tym wyzwania i rekomendacje.