Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

99 zł 90.94 zł

Więcław Wojciech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326432033
Rok wydania: 2014

Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Publikacja naświetla tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek dodatkowo ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówiono:
- połączenia ustawowe spółek handlowych i ich rozrachunek w rachunkowości, podziały ustawowe spółek handlowych i ich rozrachunek w rachunkowości,
- skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, konsolidację wspólnych działań,
- wycenę udziałów (akcji) metodę praw własności.
Pozycja bibliograficzna przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków rachunkowości - pracowników spółek odpowiadających za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dodatkowo głównych księgowych spółek publicznych, a także dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji dla celów konsolidacji. Będzie również użyteczna dla żaków kierunku kapitał i rachunkowość.
Publikacja zważa zmiany Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 11, których termin obligatoryjnego stosowania rozpoczął się l stycznia 2014 r.