Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

99 zł 90.94 zł

Więcław Wojciech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326432033
Rok wydania: 2014

Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Publikacja obrazuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek również ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówiono:
- połączenia ustawowe spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości, podziały ustawowe spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości,
- skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, konsolidację wspólnych działań,
- wycenę udziałów (akcji) metodę praw własności.
Książka przeznaczona jest wyjątkowo na rzecz praktyków rachunkowości - pracowników spółek odpowiadających za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych również głównych księgowych spółek publicznych, a także na rzecz osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji na rzecz celów konsolidacji. Będzie również użyteczna na rzecz studentów kierunku kapitał i rachunkowość.
Lektura uwzględnia przemiany MSSF 10 i MSSF 11, których termin obligatoryjnego stosowania rozpoczął się l stycznia 2014 r.