Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

49 zł 37.77 zł

Seria z paragrafem


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381245838
Rok wydania: 2018

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy.
Stan prawny na 6 kwietnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1 stycznia 2018 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2290)
12 lutego 2018 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107)
15 marca 2018 r., 1 lutego 2019 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
1 października 2018 r. – ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. poz. 2486 ze zm.)
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:

15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:

1 stycznia 2018 r. – ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 ze zm.)
15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r., 1 marca 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)