Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia
Zapowiedź

Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Dariusz Fuchs


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242332
Rok wydania: 2020

Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych Planowana data wydania i wysyłki 28.05.2020 roku

Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi:
1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia,
2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych,
3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych.
W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:
ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji,
ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międzynarodowej (lotnicze),
ubezpieczenia dobrowolne – mienia (kradzież, żywioły, sprzęt elektroniczny, BI), D&O, autocasco, osobowe na życie, ryzyk kosmicznych,
umowa ubezpieczenia, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w Kodeksie cywilnym,
ubezpieczenia obowiązkowe,
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gospodarstwa rolnego,
ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
dobrowolne ubezpieczenia OC przedsiębiorców i OC konsumenta,
ubezpieczenia „nadwyżkowe”,
ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
A także:
rynek światowy na przykładzie Lloyd’s,
koszty transakcyjne w ubezpieczeniach gospodarczych,
Forum Europeum,
nowe ryzyka – cyber,
PEICL – normy prawa jednolitego.