Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Michał Biliński


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381875240
Rok wydania: 2020

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak:
zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli,
nadzór, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
nadzór i kontrola sprawowana przez podmioty zewnętrze nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
kontrola gospodarowania mieniem w samorządowych osobach prawnych i gminnych spółkach osobowych.
Publikacja uwzględnia zmiany prawne dokonane w roku 2019 m.in. w ustawie o gospodarce komunalnej, w ustawach samorządowych oraz kodeksie postępowania cywilnego. Książka przeznaczona jest dla adwokatów i radców prawnych obsługujących samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne, a także dla notariuszy przy poświadczaniu podpisów umów sprzedaży udziałów komunalnych spółek z o. o. oraz dla pracowników administracji samorządowej, zajmujących się gospodarką komunalną. Zainteresuje także pracowników naukowych zajmujących się publicznym prawem gospodarczym oraz studentów kierunków prawo i administracja.