Kontrola Wewnętrzna zintegrowana Struktura Ramowa COSO I

Kontrola Wewnętrzna zintegrowana Struktura Ramowa COSO I

Raport wydany przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), w skrócie: COSO stwierdza, że poważne różnice w rozumieniu znaczenia i roli kontroli wewnętrznej sprawiały, iż każdy widział i rozumiał tę funkcję na swój sposób. Często mylono system kontroli wewnętrznej z czynnością kontrolowania czy audytu, a nawet samego zarządzania. Niestety, nawet dzisiaj, istnieją mylne opinie na ten temat. Raport COSO dąży do ujednolicenia pojęć i sposobów funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Już minęło osiem lat od czasu, kiedy PIKW po raz pierwszy przetłumaczył na polski i wydał COSO, obecnie zwane COSOI. COSO1 wciąż pozostaje dziełem wiodącym w opisie kontroli wewnętrznej, jako system czy proces kontroli wewnętrznej. Dlatego PIKW ponownie uzyskał prawa do przetłumaczenia i wydania tej tak ważnej pozycji dla osób zainteresowanych kontrolą, audytem, zarządzaniem ryzykiem, governance i compliance.