Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej

Agata Piszko


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788382230123
Rok wydania: 2020

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej

Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Omówione w niej zostały poszczególne obszary kontroli zarządczej, takie jak:
istota i jakość kontroli zarządczej,
zarządzanie ryzykiem,
mechanizmy kontroli,
informacja i komunikacja,
monitorowanie i ocena.
Publikacja została wzbogacona o przykładowe wzory dokumentów, w tym: zarządzenia, arkusze identyfikacji ryzyka, instrukcje, ankiety samooceny, a także praktyczne ujęcie przedmiotowego zagadnienia, które będzie pomocne przy wdrażaniu oraz analizie bieżącego stanu kontroli zarządczej w danej jednostce.
W opracowaniu uwzględniono poglądy przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo sądowe i stanowiska wyrażane przez organy kontroli. Autorka odwołuje się również do aktualnej sytuacji prawnej wywołanej epidemią COVID-19 i obowiązków kontroli zarządczej związanych z nową rzeczywistością.