Koszty uzyskania przychodów w CIT 2020 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje
Bestseller

Koszty uzyskania przychodów w CIT 2020 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje

199.5 zł 160.49 zł

Jarosław Ziołkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047216
Rok wydania: 2020

Koszty uzyskania przychodów w CIT 2020 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje z suplementem elektronicznym

Książka obejmuje kwestie ujęte w tzw. tarczy antykryzysowej – ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
Podatnicy rozliczający Podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest bardzo ważnym, a zarazem budzącym wiele wątpliwości aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:
definicję kosztów,
zasady ich dokumentowania,
moment rozliczenia KUP,
zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.
Ponadto w książce Koszty uzyskania przychodów w CIT przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:
nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzacją),
zakupem samochodu osobowego
przekazaniem darowizny,
wynagrodzeniami pracowniczymi, w tym koszty dotyczące pracowniczych planów kapitałowych,
kosztami zadłużenia, w tym omówienie odsetek hipotetycznych,
nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych,
funkcjonowaniem organów spółek,
regulowaniem zobowiązań podatkowych,
zapłatą odszkodowań i kar umownych,
działalnością badawczo-rozwojową,
kosztami reprezentacji,
obowiązkiem zapłaty na rachunki widniejące na tzw. białej liście podatników VAT oraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych. Suplement elektroniczny do książki Koszty uzyskania przychodów w CIT zawiera wyciąg z ustawy o CIT – Rozdział 3 „Koszty uzyskania przychodów”. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.