Koszty uzyskania przychodów w CIT 2019 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje
Bestseller

Koszty uzyskania przychodów w CIT 2019 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje

168 zł 123.55 zł

Jarosław Ziółkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046868
Rok wydania: 2019

Koszty uzyskania przychodów w CIT z suplementem elektronicznym

Podatnicy rozliczający Podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jednym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:
definicję kosztów,
zasady ich dokumentowania,
moment rozliczenia KUP,
zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.
Ponadto przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:
nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzację),
zakupem samochodu osobowego – zmiany od 1 stycznia 2019 r.,
przekazaniem darowizny,
wynagrodzeniami pracowniczymi, w tym koszty dotyczące pracowniczych planów kapitałowych,
kosztami zadłużenia, w tym omówienie odsetek hipotecznych,
nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych,
funkcjonowaniem organów spółek,
regulowaniem zobowiązań podatkowych,
zapłatą odszkodowań i kar umownych,
działalnością badawczo-rozwojową,
kosztami reprezentacji.
Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych.

Suplement elektroniczny do książki zawiera wyciąg z ustawy o CIT – Rozdział 3 „Koszty uzyskania przychodów”. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Stan prawny: 17 maja 2019 r., uwzględnia duże zmiany w CIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159 i poz. 2193).